2012/04/24

เอกสารขอวีซ่าไปเยอรมัน Visa Germany

ประเภทวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน (เชงเก้น)
  
ได้ค้นหาเรียบเรียงข้อมูลเพื่อขอวีซ่าไปเยอรมัน ให้เพื่อนสาว โดยแฟนเพื่อนเป็นผู้รับรองเชิญให้ไปเยี่ยมดูประเทศเยอรมันนี ยื่นครั้งแรกครั้งเดียวผ่าน เพื่อนสาวไม่เคยไปต่างประเทศมาก่อน   เพื่อนสาวอยู่เมืองไทย แฟนเป็นชาวเยอรมันอยู่ประเทศเยอรมันค่ะข้อมูลเพื่อนสาว เป็นพนักงานบริษัทญี่ปุ่นในไทย เงินเดือนประมาณสองหมื่นบาท ทำงานมาห้าปีแล้วค่ะ ค่อนข้างมั่นคงในหน้าที่การงานค่ะเอกสารเพื่อนสาวมีดังนี้ค่ะ


 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหน้าพาสปอร์ต
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารและการเคลื่อนไหวทางการเงิน บัญชีที่เงินเดือนเข้าออก
5. ใบลางานจากหัวหน้างานที่บริษัท เขียนเป็นภาษาอังกฤษค่ะ
6. รูปถ่ายหน้าตรงแบบไอโอเมตริก อันนี้ไปถ่ายที่สถานทูตดีกว่าค่ะจะได้แบบถูกต้อง
7. ใบจองตั๋วเครื่องบินไปกลับ ระบุวันชัดเจน ไปจองที่เอเจนซี่ หรือไม่ก็จองฟรีที่อินเตอร์เนต เวบ  http://www.kmt.co.th/ 
8. ใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียด สามารถดาวน์โหลดได้ที่เวบของสถานทูติเยอรมัน 
9. ใบประกันสุขภาพ กรณีเจ็บป่วยในประเทศเยอรมัน โดยรายชื่อบริษัทประกันตามที่สถานทูติกำหนด
10.  ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารของแฟนผู้เชิญดังนี้
1.  สำเนาพลาสปอร์ตของแฟน 
2.  ใบ Verpflichtungserklaerung ให้แฟนไปขอที่ Auslaenderbehoerde ในเขตอำเภอที่แฟนอยู่
3.  หลักฐานการทำงาน หลักฐานการเงิน ของแฟน 
4.  จดหมายแนะนำตัวให้แฟนเขียนว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้เราทั้งหมดตลอดการมาพักเที่ยวอยู่กินที่นี่ 


การเขียนจดหมายต่างๆนั้นให้เขียนเป็นภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้นค่ะ และเอกสารทุกอย่างที่เป็นภาษาไทยล้วนก็ต้องไปแปลเป็นภาษาเยอรมันหรือังกฤษด้วย 


ก่อนไปยื่นวีซ่าที่สถานทูติให้ทำการโทรนัดล่วงหน้าที่เบอร์  1900 222 343 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลา 08.00 น. - 17.00 น. หมายเลขดังกล่าวสามารถติดต่อได้เฉพาะเมื่อโทรในประเทศไทยเท่านั้น  


ควรเตรียมเอกสารให้พร้อม ควรนำเอกสารตัวจริงไปด้วยในวันยื่นวีซ่า สถานทูติจะมีสอบถามเราบ้างเช่น แฟนให้เงินใช้หรือเปล่า รู้จักกันนานหรือยัง รู้จักกันได้อย่างไร ประมาณนี้ค่ะ 
   
  

No comments:

Post a Comment